Görme Engelliler

Eğitim

  Eğitim bir süreçtir. Bu süreçte yer alan bireylerin hepsi farklı özelliklere sahiptir. Eğitim-öğretim kurumlarının bir yönü de bu farklı özelliklere sahip bireylere uygun hizmeti sunmaktır.

  Her şeyin hızla değiştiği günümüzde eğitilmiş insan kaynaklarının yetiştirilmesi eğitim sistemlerinin iyileştirilmesini, yenileştirilmesini ve dünya gerçeklerine uyarlanmasını gerektirmektedir. Özel eğitim hizmetlerine de eğitim sistemi içerisinde özel önem verilmelidir.

   Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin toplumsal yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve toplumsal yaşama katılma hakkını etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamak eğitim-öğretime katılmalarını desteklemekle mümkündür.

  Öğretmen ve ana-babaların, özel eğitime gereksinim duyan çocuğu her yönüyle tanıyıp kimden, nereden, nasıl yardım alabileceklerini bilmeleri ve yardımın içeriğini öğrenip, kendi katkılarının nasıl ve ne şekilde olabileceğinin farkına vararak çaba sarf etmeleri çocuk ve çevresi için yaşamı çok daha kolay ve verimli hale getirecektir. Bu durum, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara ve ailelerine yönelik rehberliğin önemini ortaya koymaktadır.

 Her türlü rehberlik dokümanları, bep örnekleri, yıllık plan örnekleri..rar  


FAYDALI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BAZI DOKÜMANLAR AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR.


Ailelere önemli uyarilar

              

II. kademe yıllık  plan örnekleri

Bep nedir?

 

Bep dosyası boş format

Örnek bep geliştirme birimi toplantı tutanağı

 

Aile görüşme formu - boş

Örnek Bep Değerlendirme çizelgesi

 

Bep plan örneği

Değerlendirme çizelgesi-boş format

 

Uygun  olmayan  davranıları  azaltmak için olumlu yaklaşım